Hva er filosofisk praksis?

Filosofisk praksis er samtaler med en filosof der vi sammen reflekterer over det du ønsker eller har behov for å snakke om knyttet til ditt eget liv. Det kan for eksempel være usikkerhet i forbindelse med et valg du skal ta, vanskelige følelser som ikke gir slippet ønske om å engasjere deg i noe viktig eller utforske hva som har betydning i livet ditt.

I filosofisk praksis stimuleres du til å tenke deg frem til nye perspektiver på det du tar opp og til innsikt i hvordan du relaterer deg til temaet og i måter du tenker på. 

Du trenger ingen faglig bakgrunn i filosofi for å komme til samtaler med en filosofisk praktiker.  En filosofisk praktiker er trent i å lytte oppmerksomt og stille spørsmål som kan utfordre en til å tenke nytt. 
Om meg

Fra Universitetet i Oslo har jeg master i filosofi og doktorgrad i litteraturvitenskap. Som mange av de filosofiske praktikerne i Norge tok jeg min tilleggsutdannelse som filosofisk praktiker ved Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), der jeg for tiden er nestleder. Du kan lese om filosofisk praksis og våre etiske retningslinjer, taushetsplikt osv. på NSFPs sider.
Jeg har erfaring med individuelle samtaler om problemstillinger knyttet til samliv, vennskap og kjærlighet, og enkeltindividet i relasjon til samfunnet. Tidligere har jeg også jobbbet med samtalepraksis på krisesenter, i fengsel og som rådgiver og lærer i videregående skole. 

Heidi Karlsen


Filosofisk orientering

 Jeg pleier å si at en målsetting i filosofisk praksis er at "gjestens"* autonomi styrkes. Med det mener jeg at gjesten beriker sitt indre liv slik at hens handlinger og grunnlaget for disse i større grad kommer fra vedkommende selv. Dette perspektivet synes jeg er fruktbart å se i lys av den nederlandske filosofen Baruch Spinozas lære om menneskelig frihet. 

Kort oppsummert: Vi kan styrke handlekraften og utfoldelsen vår ved å danne oss en klar erkjennelse av forholdet mellom ytre omstendigheter og følelsene våre. Veien mot en slik  erkjennelse kan gå via det å utfolde ens indre dialog, ens kvaler, oppfatninger, impulser osv., få dem grundig prøvd gjennom spørsmål og gjennom denne prosessen tenke nytt, undersøke kraften i de nye tankene og male ut handlingsmulighetene de åpner for. 

*Den som kommer i filosofisk praksis, kaller vi gjerne gjest, ikke klient eller pasient. 


Mer om hva filosofisk praksis kan være

Filosofisk praksis begrenser seg ikke til individuelle samtaler. Det kan også være gruppedialoger eller filosofisk samtalerpraksis i andre former.

Fra 2020 til 2022 var jeg involvert i et arbeid med kunstnere der vi eksperimenterte med å integrere filosofisk praksis i performance-opptredener. Dette arbeidet starter etter planen opp igjen i 2024.

Bildet til venstre er fra en prøvevisning av filosofisk praksis som scenekunst, med performance-kunstner Arnt Christian Teigen som gjest og Heidi Karlsen som filosofisk praktiker, på Spriten kunsthall, Skien, 28.juli 2021. Foto: Anniken Weber. Foto: Anniken Weber

Priser: 

Individuell digital filosofisk praksis-time (via Zoom):  kr 800 (60 min). 

Fasilitering av sokratisk dialog: fra kr 6000

Ta kontakt for avtale.