Ønsker du noen å reflektere sammen med? 

Jeg er autorisert filosofisk praktiker. Jeg tilbyr individuelle filosofiske samtaler digitalt. Organisasjoner kan også kontakte meg for sokratiske dialoger. Jeg er bosatt i Oslo.